The Perceptual Summer - If That Aint Love

Utveckling behövs

En utvecklare kan göra många saker. Framför allt håller han (eller hon) på med att utveckla saker. Vadå för saker kan man undra och det gör jag med. Antagligen finns utvecklare i olika branscher. Den första jag kommer att tänka på är databranschen; där utvecklaren alltså håller på att utveckla någon typ av software så att den i slutändan kan komma ut på marknaden och säljas eller så att buggar försvinner. Sedan kan man ju utvecklas som människa; vilket jag personligen tycker är mycket viktigare än att göra det som dataprogram. Men en person som hjälper dig att utvecklas kallas väl snarare för psykolog?